Playoutas-a-service
Нетера знае, че излъчването на канали и плейаут услугите са специфични операции, в които голям брой сложни системи трябва да работят заедно.
Ние предоставяме интегрирана IP-базиранa система като услуга, която разполага с нужните оперативни, технически и маркетингови функционалности за разпространение на аудио/видео съдържание в телевизионни и радио платформи.
Намалете разходите си, стартирайте лесно нови услуги, генериращи приходи и развивайте бизнеса си бързо.
Нашата свързаност на глобално ниво гарантира безупречна доставка на услугите Ви и безпроблемно разширение на мрежата, заедно с растежа на Вашите клиенти.
Работният процес при Плейаут услугата

Схематична организация на различните ресурси, които могат да бъдат имплементирани в плейаут система и разпространени през различни мрежи.

Решението за плейаут на Нетера интегрира в себе си всички оперативни, технически и маркетингови финкционалности, необходими за разпространението на Плейаут услуги, включително многоканални, мултирегионални и различни по вид платформи.

Запитване за Плейаут услуга